Höstmönstring 19.8.2019

Vi sparkar igång hösten 19.8 på NJK

Måndagen 19.8 kl 17.30 sparkar Sjöscoutkåren Vikingarna och Vikingaflickorna igång terminens verksamhet på NJK Björkholmen med ett seglingsjippo öppet för alla!

Scouter som förflyttas till följande åldersgrupp kommer att dubbas och därför är det viktigt att delta.

Under evenemanget får du

  • information om egna åldersgruppens program
  • äta hotdogs
  • delta i skojiga tävlingar
  • bekanta dig med kårens båtar

Adress: Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram