Spejarscouter

Då man börjar årskurs 6 flyttas man upp till spejarscouterna, där man bl.a. lär sig vad ansvar egentligen innebär. Spejarscouterna är 12 till 14 år gamla.

Den ansvarige åldersgruppsledaren för spejarscouterna kallas Lots.
För tillfället är Benjamin Ahlfors lots.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram