Båtarna

S/y Heimdal

På sommaren 2016 köpte kåren en Comfortina 39 som efterträdare till Hlewagastir. Båten fick namnet Heimdal och fungerar som vår större skolningsbåt.

S/y Gjallarhorn

På vårvintern 2016 köpte kåren en H-båt som efterträdare till Hringhorne. Båten fick namnet Gjallarhorn och fungerar som skolningsbåt för yngre skeppare med båtförarcertifikat.

Snäckan

Tidigare båtar

S/y HlewagastiR

Under sloganen "ETT SUNDARE LIV" byggde Vikingarna mellan åren 1980 och 1985 ett flaggskepp, Finn 35:an s/y HlewagastiR. Hösten 2015 såldes hon vidare, som del av båtprojektet 2017 vars mål är att hitta ett nytt flaggskepp till kårens 100-års jubileumsår 2017.

Under sin över 30 år långa tid som kårens stolthet seglade HlewagastiR i medeltal 1500 sjömil per sommar och hela Östersjön kunde betraktas som hennes "hemmavatten". Ombord på henne har många Vikingar lärt sig såväl seglingsgrunder som skepparfärdigheter.

S/y Hringhorne

Före kåren hade HlewagastiR sköttes seglingarna med folkbåtar. Men kåren har alltid ansett att det behövs en mindre båt där man verkligen lär sig segla. Hringhorne införskaffades år 2002 då Moshulu, vår Helmsman 23 hade tjänat klart.

Hringhorne var en H-båt som var ypperlig som övningsbåt för unga kårens skeppare. Hennes längsta seglats var FiSSc eskadern till Åland sommaren 2005.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram