Äventyrsscouter

Då man börjar årskurs 4 i skolan tar man i scouterna det stora steget från vargunge till scout. De yngsta scouterna kallas äventyrsscouter och de är i regel 10 till 12 år gamla.

Man blir uppflyttad alltid då terminen inleds på Höstmönstringen och det är därför viktigt att närvara där.

Äventyrsscouterna deltar i regel på alla kårevenemang, så som förläggningar, hajker och läger.

Den ansvariga åldersgruppsledaren för äventyrsscouterna kallas Kapten.
För tillfället är Emma Liljeroth kapten.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram