Vargungar

Vargungarna, även kallade vu:na, är Vikingarnas yngsta medlemmar. Vargungarna går i regel på årskurs 2 och 3, och är således 8 till 10 år gamla.

Uppflyttning till äventyrsscout sker alltid då höstterminen inleds och det är därför viktigt att man är på plats på Höstmönstringen.

Verksamheten har sin bas på kårlokalen.
Under seglingssäsongen träffas vi på NJK, Björkholmen.

Den ansvarige åldersgruppsledaren för vargungarna kallas Akela.
För tillfället är Rasmus Kylander akela.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram