Bli Viking

Vikingarna tar alltid emot nya medlemmar i alla åldersgrupper, även mitt i terminen. Är du intresserad skall du genast ta kontakt med oss innan du missar mera av vår fina verksamhet!
Så här gör du:
  1. Kontakta kårkvarteret via info@vikingarna.fi eller kontakta någon av åldersgruppsledarna direkt.
  2. Bekanta dig med vår registerbeskrivning och medlemskapsvillkor. Medlemskap betyder att man godkänner den.
  3. Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten. Obs vargungeföräldrar! Skriv i tilläggsinformationsfälte vilken grupp (måndag/torsdag) ditt barn skall delta i.
  4. En faktura för medlemsavgiften skickas per epost inom några veckor efter att medlemsansökan är gjord.
  5. Pricka in våra veckomöten i kalendern!
Ifall du i framtiden vill skriva ut dig ur kåren skall du meddela det åt kårchefen skriftligen. Du är skyldig att betala det pågående årets medlemsavgift oberoende utskrivningstidpunkt.

MEDLEMSAVGIFT 2019

72 €
Medlemsavgiften gäller hela året och faktureras årligen.
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram