Vargungar

[team_member name="Rasmus Kylander" position="Akela" phone="0405396657" mail="fornamn.efternamn@vikingarna.fi"] [/team_member]

Vargungarna, även kallade vu:na, är Vikingarnas yngsta medlemmar. Vargungarna går i regel på årskurs 2 och 3, och är således 8 till 10 år gamla. Uppflyttning till äventyrsscout sker alltid då höstterminen inleds och det är därför viktigt att man är på plats på Höstmönstringen. Verksamheten har sin bas på kårlokalen (Apollogatan 5). Under seglingssäsongen träffas vi på NJK, Björkholmen.

MÖTEN HÖSTEN 2018
Fr.o.m. vecka 40 på kårlokalen:

Grupp 1: måndagar kl 17:30 - 18:30
Grupp 2: torsdagar kl 17:30 - 18:30

Kolla med åldersgruppsledarna om du inte vet vilken grupp du tillhör. Mötet hålls om inte annat meddelas.

SEGLING Seglingarna börjar vecka 33 på NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9.

Grupp 1: måndagar kl 17 - 18:30
Grupp 2: torsdagar kl 17 - 18:30

Kolla med åldersgruppsledarna om du inte vet vilken grupp du tillhör.

Kom i tid, vi träffas framför Heimdal. Kom ihåg klädsel enligt väder och man får gärna ta egen flytväst med.

Aktuellt

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram