Om kåren

Ett ständigt äventyr.

Midsommarseglats Saltstänk år 1952

Sjöscoutkåren Vikingarna fyllde nyligen 100 år och har en intressant historia att blicka tillbaka på. Kåren som är aktiv både på sjön och på landbacken har bedrivit scouting på ett barnhem, genomfört en programturné under brinnande krig och byggt sin egen drömbåt.

Det var i april 1917 som Svenska Metodistförsamlingen i Helsingfors startade en egen scoutkår, Juniorscouterna. Både flickor och pojkar var med i början, men flickorna föll bort efter den första sommaren och då tog kåren namnet Vikingagossarna.
År 1920 kom flickorna med igen och namnet ändrades till Vikingagossar och -flickor. Fyra år senare bildade pojkarna och flickorna varsin kår och då uppstod Sjöscoutkåren Vikingarna.

Lägret Sjöönt år 1970

1928 är ett viktigt år i kårens historia. Då företogs den första utlandsseglatsen. Det året  kunde församlingen också inviga sitt nybygge vid Apollogatan i Tölö, där vikingarna sedan dess haft sin kårlokal. Scouterna och församlingen gick formellt skilda vägar 1932, men APG, som kårlokalen kallas, har i 90 års tid varit en viktig fästpunkt för kårens medlemmar.
Vikingarna har haft verksamhet också på andra ställen, bland annat på Drumsö, i Kilo och i Källstrand. Sedan 2015 leder kåren vargungeverksamhet i Storängens skola i Esbo.

I tre decennier, med start 1930, bedrev vikingarna scouting i Tallbo barnhem i Mejlans. Det var en väldigt viktig sak för de unga i hemmet och samtidigt en speciell epok i kårens förflutna.

Vintern 1944, under brinnande krig, genomfördes en programturné i Väst- och Mellannyland. Syftet var att samla pengar till en ny båt och för den summa som flöt in kunde scouterna köpa den drygt sju meter långa segelbåten Margit.
”Ett sundare liv” hette den kampanj som kåren sparkade i gång en smällkall februaridag 1980. Syftet med det projektet var att skaffa medel för en ny och havsduglig båt, ett mål som blev verklighet fem år senare då det var dags för jungfruseglats med 35 fot långa Hlewagastir. Båten hade kåren köpt som skrov och sedan utrustat själv. I tre årtionden förde ”Hlewa” scouter till Östersjöns alla hörn, för att 2016 efterträdas av den något längre Comfortina 39:an Heimdal. Totalt har kring 30 kölbåtar i olika storlek passerat revy genom åren.

Långfärd 2018 på Christiansö

Stora Bredskär i Porkala skärgård hör till vikingarnas kära ställen sommartid. Här har kåren sedan början av 1960-talet haft möjlighet att hålla läger. Sommarlägren hålls ofta tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingaflickorna och Sjöscoutkåren Porkala.
Vikingarna har genom decennierna samarbetat åt flera olika håll, även inom seglingen. 1929 började vikingarna engagera sig i Helsingfors Segelklubb, ett kompanjonskap som pågick i över sjuttio år.
2006 var det ändå dags att slå en ny knop. Då bytte kåren segelklubb och flyttade över från östra sidan av Drumsö till öns västra sida, från HSK i Hallonnäs till Nyländska Jaktklubben, NJK, på Björkholmen. Grundtanken med det samarbetet är att klubben och scouterna stöder varandra, framför allt inom juniorarbetet.

Idag har kåren ca 100 medlemmar varav 1/5 är scoutledare som på frivillig basis ordnar verksamhet för ungdomarna. Kårens verksamhet pågår hela året och erbjuder en hobby med meningsfullt program för ungdomar i alla åldrar. Vi välkomnar alltid nya medlemmar, både scouter och ledare. Tillsammans säkerställer vi att kåren finns också följande 100 år.

Niclas Erlin & Sebastian Nastamo

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram