Kårlokalen

Nya kårlokalen

Vår kårlokal ligger i Främre Tölö på Apollogatan 5.

Vikingarna har verkat här sedan 20-talet då huset byggdes och utrymmet grävdes in i berget. Kårlokalen fungerar som mötesplats för scouterna, ledarna och bl.a. de senaste åren har det ordnats en träff i samband med strömmingsmarknaden. Lokalen är en grundpelare i vår verksamhet, något som vi är väldigt stolta över.

År 2013-2014 utfördes det renoveringsarbete för att uppdatera kårlokalen till att besvara 2000-talets krav och behov genom att ge den nya väggar, tak och golv samt genom att sammanbinda verksamhetssidan och tipslokalen med en dörröppning. Dessutom uppdaterades el, luft och värmeelementen också.

Videoprojektor och trådlöst internet har också gjort att vi kan ordna filmkvällar och använda internet under möten.

Kontakta styrelsen om du vill veta mer eller låna vår lokal.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram