Explorerscouter

Explorerscouterna är 15 till 17 år gamla. Som explorerscout lär man sig ta mycket ansvar bl.a. genom att planera och dra spejarscouternas möten tillsammans med ledarna. Explorerscouterna har inga egentliga egna ledare utan endast en handledare, och de planerar huvudsakligen själva sitt program.

Vid frågor kan man kontakta Julius von Martens, vice kårchef med ansvar för verksamhet.

Explorerscouterna hjälper spejarscoutlotsen med möten och deltar i kvällsseglatser som skeppare/viceskeppare.

Aktuellt

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram