Vikingarnas Garantiförening r.f

Vad är egentligen Vikingagillet och Vikingarnas Garantiförening?

Det är Vikingarnas understödsförening. Bland medlemmarna hittar vi gamyler som inte mera är aktiva i kåren, föräldrar till aktiva scouter och sist men inte minst föräldrar till scouter som redan själva är gamyler, tack för det!

Vi jobbar nästan uteslutande gemensamt med Vikingagillet som är Vikingaflickornas understödsförening, eftersom kårerna har de flesta evenemang tillsammans. De rent ekonomiska understöden går dock till den egna kåren. Kårerna är mycket tacksamma för vårt stöd eftersom hela scoutverksamheten sker på frivillig (=obetald) basis, dvs. ledarna ställer alla upp på sin fritid!

Vi:

  • Bistår med kaffeservering på vissa evenemang, t.ex Segelsäsongsöppningen och ibland på Höstmönstringen.
  • Stöder kårerna ekonomiskt: läger- och kursstipendier, båtbidrag, renoveringsbidrag för kårlokalen etc.
  • Är en kontakt mellan kårerna, föräldrarna och de forna scouterna
  • Arrangerar små ”jippon” för medlemmarna, som den mäkta populära strömmingsmarknaden på kårlokalen i samband med riktiga strömmingsmarknaden!
  • Välkomnar alla nya medlemmar, både passiva och aktiva, med öppna armar!!!
  • Vikingarnas Garantiförening och Vikingarna är alltså mycket tacksamma för Ditt bidrag i form av medlemsavgiften på 15€, liksom för alla fivilliga bidrag och nya idéer!

Ordförande: Lilly Janson
Vice ordförande: Tanja Wigell

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram