Kallelse till vårmöte

Kallelse till Sjöscoutkåren Vikingarna rf:s vårmöte

Tid: fredagen 8.3.2019, kl 19:00

Plats: Kårlokalen, Apollogatan 5

På mötet behandlas de i föreningens stadgar, § 6, nämnda ärenden samt en ändring av kårens stadgar. Eventuella övriga ärenden inlämnas före mötets början åt kårchefen. Vid kårens möte har varje 15 år fylld ordinarie medlem en röst.

Hjärtligt välkomna!

Mötets bilagor finns till påseende här: https://vikingarna.sharepoint.com/:f:/g/administration/Eme2tF_O8wZBq9cAjzxtg-MBTOQuQpnwfvXYX92UaJbmew?e=yYU4cW

chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram