Höstens innemöten börjar

Veckomötena på kårlokalen börjar fr.o.m. vecka 41.

OBS! Vecka 42 (höstlovsveckan) har endast måndagsvargungarna möte OCH vecka 43 har alla andra än måndagsvargungarna möte.

Mötestiderna är följande:

Vargungar Måndagar 17:30-18:30 och torsdagar kl 17:30-18:30 (skilda grupper!)

Äventyrsscouter Torsdagar kl 18:30-19:30

Spejar-&Explorerscouter Onsdagar kl 18:30-20:00

Om ni har frågor kan ni kontakta Sebastian Nastamo eller åldersgruppsansvariga.

chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram