Höstens innemöten börjar

Veckomötena på kårlokalen börjar fr.o.m. vecka 40. Mötestiderna är följande:

Vargungar Måndagsgruppen 17:30-18:30 och Torsdagar kl 17:30-18:30

Äventyrsscouter Torsdagar kl 18:30-19:30

Spejar-&Explorerscouter Onsdagar kl 18:30-20:00

Om ni har frågor kan ni kontakta Janina Sved eller åldersgruppsansvariga.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram