Vargungar

Julius von Martens

Akela, Helsingfors

Rasmus Kylander

Akela, Esbo

Vargungarna, även kallade vu:na, är Vikingarnas yngsta medlemmar. Vargungarna går i regel på årskurs 2 och 3, och är således 8 till 10 år gamla. Uppflyttning till äventyrsscout sker alltid då höstterminen inleds och det är därför viktigt att man är på plats på Höstmönstringen. Från och med hösten 2015 har Sjöscoutkåren Vikingarna förutom Helsingfors-gruppen även en Esbo-filial. Helsingfors-gruppen kommer fortsatt att ha sin bas på kårlokalen (Apollogatan 5), medan den nya Esbo-filialen kommer att ha sina innemöten i Storängens skola på Rektorsgränden 4.

SEGLING HÖSTEN 2017 Helsingfors: Torsdagar 17:00-18:30 på NJK Björkholmen Esbo: Måndagar 17:30-19:00 NJK Björkholmen Vi träffas framför Heimdal. Kom ihåg klädsel enligt väder och man får gärna ta egen flytväst med.

MÖTEN HÖSTEN 2017 Helsingfors:  torsdagar 17:00 – 18:00 på kårlokalen, apollogatan 5. Esbo: måndagar 18:00 – 19:00  i Storängens skola (Rektorsgränden 4)

Aktuellt