Spejarscouter

Då man börjar årskurs 6 flyttas man upp till spejarscouterna, där man bl.a. lär sig vad ansvar egentligen innebär. Spejarscouterna är 12 till 14 år gamla. Spejarscouternas åldersgruppschef kallas för lots. Kårens explorerscouter hjälper lotsen under mötena.

SEGLING HÖSTEN 2017 Onsdagar 18:00 – 20:00 vid NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9. Vi träffas framför Heimdal. Kom ihåg klädsel enligt väder och man får gärna ta egen flytväst med.

MÖTEN HÖSTEN 2017 Onsdagar kl. 18.30 – 20.00 på kårlokalen, apollogatan 5

Benjamin Ahlfors

Lots

Aktuellt