Spejarscouter

Då man börjar årskurs 6 flyttas man upp till spejarscouterna, där man bl.a. lär sig vad ansvar egentligen innebär. Spejarscouterna är 12 till 14 år gamla. Spejarscouternas åldersgruppschef kallas för lots. Kårens explorerscouter hjälper lotsen under mötena.

MÖTEN VÅREN 2018 Onsdagar kl. 18.30 – 20.00 på kårlokalen, Apollogatan 5.

SEGLING Seglingarna börjar vecka 20 på NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9.

Tisdagar kl 18 – 20:30
Onsdagar kl 18 – 20:30

Kom i tid, vi träffas framför Heimdal. Kom ihåg klädsel enligt väder och man får gärna ta egen flytväst med.

Benjamin Ahlfors

Lots

Aktuellt