Registerbeskrivning och medlemskapsvillkor

Här beskriver vi hur vi hanterar persondata och hurdana villkor som binder våra medlemmar.

  • Medlemsskap i Sjöscoutkåren Vikingarna innebär att följande villkor godkänns:

    • Registerbeskrivningen, som går att läsa HÄR.

    • Medlemmar kan synas i bilder som publiceras på sociala medier via kårens officiella profil. Kåren strävar till att minderåriga inte ska gå att känna igen från bilderna.
    • Medlemmar får läggas till i grupper och diskussionsforum på de kommunikationsplatformer som kåren använder (t.ex. WhatsApp, Facebook)