Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kårlokalen: Apollogatan 5, 00100 Helsingfors
Esbofilialen: Storängens skola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo
E-post: info@vikingarna.fi
FO-nummer: 0101343-6

Kårens bankförbindelse

Bank: Aktia
Konto: FI91 4055 1820 1085 65
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingarna r.f.

Kårkvarteret 2017

Kårens styrelsemedlemmar. Kårkvarteret sköter om att kåren kan fortsätta med sin verksamhet.

E-post: fornamn.efternamn@vikingarna.fi

Sebastian Nastamo

Kårchef


Julius von Martens

Vicekårchef för verks.

Niklas Kumpulainen

Vicekårchef för ekon. och adm.

Janina Sved

Sekreterare

Henri Mustakallio

Ekonom

Patrik Erikson

Båtsman

Axel Mesterton

Materialförvaltare

Max Hermansson

Ledamot

Freddy Wikholm

Ledamot

Ta kontakt

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande