Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kårlokalen: Apollogatan 5, 00100 Helsingfors
E-post: info@vikingarna.fi
FO-nummer: 0101343-6

Kårens bankförbindelse

Bank: Aktia
Konto: FI91 4055 1820 1085 65
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingarna r.f.

Kårkvarteret 2019

Kårens styrelsemedlemmar. Kårkvarteret sköter om att kåren kan fortsätta med sin verksamhet. E-post: fornamn.efternamn@vikingarna.fi

Janina Sved

Kårchef

Niklas Kumpulainen

Vicekårchef för ekon. och adm.

Sebastian Nastamo

Vicekårchef för verks.

Rasmus Kylander

Sekreterare

Max Hermansson

Ekonom

Patrik Eriksson

Båtsman

Emma Liljeroth

Materialförvaltare

Julius von Martens

Ledamot

Freddy Wikholm

Ledamot

Ta kontakt

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande