Bli medlem i Sjöscoutkåren Vikingarna

Vikingarna tar alltid emot nya medlemmar i alla åldersgrupper, även mitt i terminen. Är du intresserad skall du genast ta kontakt med oss innan du missar mera av vår fina verksamhet!

Så här gör du:

  1. Kontakta oss via info@vikingarna.fi eller kontakta åldersgruppsledarna/vår sekreterare direkt.
  2. Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten (instruktioner nedan).
  3. Medlemsavgiftsfaktura skickas till målsman inom några veckor efter att medlemsansökan är gjord.
  4. Pricka in våra veckomöten i kalendern! För mer information, kontakta våra ansvariga åldersgruppsledare.
  5. Ifall du i framtiden vill skriva ut dig ur kåren skall du meddela det åt kårchefen skriftligt. Du är skylldig att betala det pågående årets medlemsavgift oberoende utskrivning.

Kårens medlemsavgift 2018 är 70,00€, gäller hela året och faktureras årligen.

INSTRUKTIONER