Äventyrsscouter

Då man börjar årskurs 4 i skolan tar man i scouterna det stora steget från vargunge till scout. De yngsta scouterna kallas äventyrsscouter och de är i regel 10 till 12 år gamla. Man blir uppflyttad alltid då terminen inleds på Höstmönstringen och det är därför viktigt att närvara där. Äventyrsscouterna deltar i regel på alla kårevenemang, så som förläggningar, hajker och läger. Äventyrsscouternas åldersgruppschef kallas kapten, kontaktuppgifter hittar ni till vänster.

SEGLING Seglingarna börjar vecka 33 på NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9.

Torsdagar kl 18:30 – 20:00

Kom i tid, vi träffas framför Heimdal. Kom ihåg klädsel enligt väder och man får gärna ta egen flytväst med.

MÖTEN HÖSTEN 2018 på kårlokalen. Tid meddelas senare!

Emma Liljeroth

Kapten

Aktuellt