Äventyrsscouter

Då man börjar årskurs 4 i skolan tar man i scouterna det stora steget från vargunge till scout. De yngsta scouterna kallas äventyrsscouter och de är i regel 10 till 12 år gamla. Man blir uppflyttad alltid då terminen inleds på Höstmönstringen och det är därför viktigt att närvara där. Äventyrsscouterna deltar i regel på alla kårevenemang, så som förläggningar, hajker och läger. Äventyrsscouternas åldersgruppschef kallas kapten, kontaktuppgifter hittar ni till vänster.

MÖTEN VÅREN 2018 Torsdagar 18:15 – 19:15 på kårlokalen.

SEGLING Seglingarna börjar vecka 20 på NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9.

Torsdagar kl 18:30 – 20:00

Kom i tid, vi träffas framför Heimdal. Kom ihåg klädsel enligt väder och man får gärna ta egen flytväst med.

Emma Liljeroth

Kapten

Aktuellt